ZAJĘCIA DODATKOWE - BRYDŻ

Kółko brydżowe już drugi rok w naszej szkole

W ramach zajęć dodatkowych w naszej szkole od początku roku szkolnego działa kółko brydżowe. Bierze w nim udział 12 uczniów. Zajęcia te uczą gry od podstaw przez zabawę, rozgrywkę i minimum teorii. Prowadzącym jest nauczyciel III LO w Tarnowie Marcin Radwański, zaś nad sprawami organizacyjnymi czuwa pani Monika Tapa.